Arrasti

Eguerditik ilunabarrera doan denpora-tartea

Sinonimoa: Arratsalde

Esaera: Arrats gorri, goiz argi; goiz gorri, iluntze iturri

Esaeraren esanahia: Arratsaldean zerua gorriska dagoenean, hurrengo eguna argia izango da. Baina alderantziz gertatzen bada, hau da, zerua goizean gorriska badago, iluntzean Euria dakar.