Arkumea

Ardiaren umeari esaten zaio. Negu partean jaiotzen dira.
Bildotsa.