Argizari

Erleek sortzen duten produktua.

Sinonimoa: Zira, ezkoa

Esaera: Argizaria baizen apatza izan

Esaeraren esanahia: Apatz-apatza izan.