Mendi altuan edurra

Mendi altuen edurre (bis)
bota surtera (i)egurre.
Alaba galanten amak
mutil zatarren bildurre. (bis)