Hankak arin eta

Hankak arin eta
burua ariñego. (bis)
Yantzan hobeto daki
artayorran baño.
Ai, ai, ai artayorran baño.
Hankak arin eta
burua ariñego.