Gure amak ezkontzeko

Gure amak ezkontzeko (bis)
neure moduko bategaz,
dotea emongo deusku
ama lokea bost txitegaz.