Ezkondu nintzan

Ezkondu nintzan ezkondu,
bai neuri sarri damutu;
praka baltzetan hari zurixa
egundo ez da faltadu.