Durangon bazkalduta

Durangon bazkaldute,
Mañariti gora,
erromerian goaz
San Antoniora.