Koplak

Ai, txikitxu, txikitxu

Ai txikitxu, txikitxu, ai txikitxu maite holan ibilli barik ezkondu zaite. Ezkondu zaite. ezkondu zaite. Ai txikitxu, txikitxu, txikitxu maite.

Arratian ei dagoz

Arratien i dagoz mutillek galantak, (bis) txapel azulek eta magonezko frakak. Ai, ai, ai, magonezko frakak. Arratien ei dagoz mutillek galantak.

Baltza nazala dinoe

Baltza nazela diñeure, (bis) neuri deust ardure gitxi. Ardua baltza da baiñe askok eiten deu erosi. Askok eiten deu erosi, neuri deust ardure gitxi.

Durangon bazkalduta

Durangon bazkaldute, Mañariti gora, erromerian goaz San Antoniora.

Durangon bazkalduta 2

Durengon bazkalduta Mañariti gora, (bis) Txakurzulon jausi naz ipurdiaz gora. Ai, ai, ai ipurdiaz gora. Durengon bazkalduta Mañariti gora.

Errementari baino

Errementeri baño hoba da zesteru, (bis) lepo bete egurregaz kolko bete diru. Ai morena, kolko bete diru.

Ezkondu nintzan

Ezkondu nintzan ezkondu, bai neuri sarri damutu; praka baltzetan hari zurixa egundo ez da faltadu.  

Gure amak ezkontzeko

Gure amak ezkontzeko (bis) neure moduko bategaz, dotea emongo deusku ama lokea bost txitegaz.

Hamar hamaiketako

Hamar hamaiketako jabonaduria. (bis) Txotxolon frakak eta gerriten gonia. Ai, ai, ai, gerriten gonia. Hamar hamaiketako egozki berua. (bis) Ama buruan min dot eta etxera nua. . Ai, ai, ai, etxera nua. Ama, ez esan aitari buruan min...

Hankak arin eta

Hankak arin eta burua ariñego. (bis) Yantzan hobeto daki artayorran baño. Ai, ai, ai artayorran baño. Hankak arin eta burua ariñego.

Hauxe da despedidea

Hauxe da despedidia, despedida honen tristia, ai! Despedida honen tristia. Denpora txarrak emonda jentea doa etxera.

Itsasoan doanean

Itsasoan doanian (bis) ontzia kristalezkoa, (i)handixik ikusiten da Birjina Begoñakua.

Klabelina bentanakoa

Klabelina bentanakue, ipinten zaitut kontuen ez egiteko baltseorik nere pandero soiñuen. Hau pandero berria da ta Gerniketik ekarria da. Hamar errial pagauta ez dala urregorriya. Baltza nazela dirauste baiña niri ardura gitxi, ardaua b...

Mendi altuan edurra

Mendi altuen edurre (bis) bota surtera (i)egurre. Alaba galanten amak mutil zatarren bildurre. (bis)

Neure andrea andra ona da

Neure andria (i)andra (i)ona da, ez da munduan bakarrik, yosten da plantxan badaki baiña edaten bere poliki.

Neure nobiaren ama

Neure nobiaren ama (i)asto baten jaube dana. Astoak ekarriko‘tso etxien biher deuna.

Panderetatxu barria

Panderetatxu barria (i)amak Bilboti ekarria. Hamar errial pagaute (i)erdia urregorria.

Tristerik nago

Tristerik nago tristerik, barreka banau zoroa. Hemeko munduan ez da besterik inbidie ta zeloa.

Txikitxu politori

Txikitxu politori zer dozu negarrez? Aitak tabernarako dirurik emon ez. Da amak emon baneiski (sic) hamasei hogeiko, ezkonduko neitike udebarrireko.

Urkiolara joanda

Urkiolara yoanda zapatak urrutu. Aite San Antoniok barriek eingo’itu.

Urrukutruku truku

Urrukutruku truku, , eziostezu ukutu. (bis) Ama kamaran dago asmau eingo gaitu. Ai, ai, ai, asmau eingo gaitu. Urrukutruku truku, eziostezu ukutu.

Zeuk eder horrek esana

Zeuk eder horrek esana, (bis) ez zagozala nitzako. Eskerrik asko majoa, neu bere enago zeutzako.