Urtebarri-barri 2

Urtebarri-barri
dekonak eztekonari.
Nik eztekot eta niri
ezpabere txarri belarri.
Urte zaharra yoan da
barrie etorri.