Belenen sortu jaku Jainkoa

Belenen sortu yaku Jainkua
atzoko gaberdian.
Hotzez dardaraz dago, gaixua,
lasto pixkaren gaiñian.
Beroa lez berotu daigun
apa emonez mosua.