Ababatxua txingorin gorri 2

Ababatxue txin gorri-gorri
ez egin lorik basuan
azagariek yan ez zegizen
bildotsa zarialakuan. (bis)