Lauri, lauri

Lauri, lauri,
kamiñon eztaukat dirurik.
Lau alaba ezkondu barik,
bosgarrena semia.
Kapote zahartxu bategaz
koneju bat dirudi
bere bixertxuokin.