Bilbora noa

Bilbora noa, Bilbora
udan ezpada neguen.
Ez dala bizi pobrerik
aberatsaren moduen.
Aberats harek diruek ditu,
pobreak umildadea.
Umildadeak idiriko ei’tu
zeruetako atiak.