Basatxoritxu

Basatxoritxu mustur luzia
ez yoan Donostiera billa,
angerutxurik bihar ezkero
hora hor nire mutilla.
Beren mosua edurra da ta
sua bihotz da ezpana,
berton urturik biziko dira
nire bularra ta ezpana. (sic)

Ai nolenentzan urrez orratza (sic)
urrez misa ta haria,
urrez hasi ta amaituteko
seintxu honentzat yantzia.
Larrosatxuak bost orri daukaz
klabeliñeak hamabi.
Gure seintxuak bihar dauena
eskatu beren amari.