Ai Angela!

Ai Angela!
Ton ba la mela ja jai.
Ai Fermintxu!
Edaixu gitxitxu.

Txoria bapora, baporanean
elorri baten ganean.
Nahi dezu hartu, Simontxu auzoko,
urregin gazte senartzat?
Ez aita, ez ama,
ez da nauk gura dodana.